Criteria projecten

Inleiding

 

Stichting Peruvian Hope ondersteunt projecten in Peru voor kansarme kinderen aldaar. Op dit moment ondersteunt Peruvian Hope de start van het project ‘nuestra casita’ voor kinderopvang in Ayacucho. Hieronder vindt u informatie over de projecten die stichting Peruvian Hope ondersteunt.

 

Criteria


Stichting Peruvian Hope heeft een aantal criteria opgesteld waaraan projecten moeten voldoen om steun te krijgen van de stichting.
- Het project is gevestigd in Peru;
- Het project helpt en ondersteund kinderen tussen de 0 en 6 jaar (zie visie);
- Het project kan 1 persoon aanstellen die de communicatie tussen het project in Peru en de stichting in Nederland kan verzorgen;
- Het project moet kunnen aantonen dat de lokale en/ of nationale bevolking, instellingen en bedrijven bijdragen aan het project;
 - Het project moet daarnaast aantonen dat zij de lokale economie stimuleren door bijvoorbeeld lokaal personeel aan te nemen;
- Het project hoeft niet per definitie een christelijke signatuur te hebben. Wel wil de stichting graag weten wat de identiteit van een project is zodat zij de donateurs de juiste informatie kunnen geven. Ook zal de stichting zijn christelijke identiteit wel uitdragen richting de Peruaanse projecten. Bij het werven van donateurs en giften zal de stichting de communicatie aanpassen aan de doelgroep, ook wat betreft het uitdragen van de identiteit;
- Maximaal 30% van de kinderen die hulp en/ of ondersteuning krijgen van het project mag in staat zijn zelf voor de zorg en/ of hulp te betalen. De ouders van deze kinderen wordt gevraagd de kosten voor de zorg te betalen. Stichting Peruvian Hope wil zich juist inzetten voor die kinderen waarvan de ouders de zorg en hulp niet kunnen betalen. Daarom willen we dat minimaal 70% van de kinderen uit deze ‘arme’, ‘kansloze’ gezinnen komt.


Kwaliteitseisen


Stichting Peruvian Hope vind het belangrijk dat er kwalitatieve zorg wordt geleverd door de projecten die zij ondersteunen in Peru. Daarom begeleiden zij de projecten ook bij de praktische uitwerking van beleid en werkwijze. Zo vind Peruvian Hope het belangrijk dat de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart zijn gebracht in de panden waar de zorg plaatsvind. Daarnaast vraagt Stichting Peruvian Hope dat projecten nadenken over discriminatie en kindermishandeling.