Doelen project

Doelen van 'Nuestra Casita'

 

Bieden van kinderopvang tussen 07:00 en 19:00 uur aan kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar waarvan de ouder(s) financieel genoodzaakt zijn om te werken. (zie ook het pedagogisch beleidsplan)
- Verzorgen van de kinderen;
- Bieden van structuur en veiligheid aan de kinderen;
- Geven van liefde en aandacht aan de kinderen;
- Stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen.

 

De ouder(s) bewust maken van de verantwoordelijkheid die op hen rust voor de zorg aan hun kinderen
- De ouder(s) begeleiden bij het zorgen voor hun kinderen;
- Van iedere ouder een bijdrage naar draagkracht vragen voor de kinderopvang.

 

Begeleiden en coachen van de ouder(s) bij het bereiken van hun eigen doelen
- Begeleiding bij het opstellen van doelen;
- Coaching en begeleiding bij het proces om het doel te bereiken;
- Organiseren van cursussen voor de ouder(s);
- Opzetten van sociale projecten die de ouder(s) ondersteunen bij het bereiken van hun doelen.