Doelen

Algemene doelen

 

De algemene doelen behelsen de lange termijn doelen. Deze worden in eerste instantie elke 2 jaar geevalueerd.


1.  Financiele steun bij het opstarten van projecten voor kansarme kinderen, tussen de 0 en 6 jaar, in Peru, tot het moment dat het project zelfstandig en onafhankelijk van financiele steun van buiten kan opereren.

- Financieel bijdragen aan de bouw en aankleding van een pand;
- Financieel bijdragen aan de aankoop van de inventaris;
- Ondersteunen en begeleiden van de Peruaanse projectleiders bij het maken van beleidsplannen en financiele plannen, zodat het project zelfstandig en onafhankelijk kan gaan draaien;
 - Ondersteunen en begeleiden bij het uitwerken van de handels- en werkwijze en het vormgeven aan de kwaliteitseisen.

 

2.  Duurzame ondersteuning en begeleiding van lopende projecten voor kansarme kinderen, tussen de 0 en 6 jaar, in Peru, bij het draaien van het project en het uitvoeren van de handels- en werkwijze en het volgen van de kwaliteitseisen. Uitsluitend op aanvraag van het Peruaanse project zelf.
- Ondersteuning en begeleiding van de Peruaanse projectleiders bij het maken en onderhouden van de beleidsplannen en financiele plannen en verslagen;
- Ondersteuning en begeleiding van de Peruaanse projectleiders bij het maken van de jaarverslagen
- Ondersteuning en begeleiding van de Peruaanse projectleiders bij het uitwerken van de handels- en werkwijze en het vormgeven aan de kwaliteitseisen.
- Ondersteuning en begeleiding van de Peruaanse projectleiders bij het volgen van de handels- en werkwijze en het volgen van de kwaliteitseisen
- Coaching en scholing van de Peruaanse medewerkers van het project.

 

3.  Duurzame financiele steun aan projecten voor kansarme kinderen, tussen de 0 en 6 jaar, in Peru, als aanvulling op de door het project zelf gegenereerde inkomsten, waarbij de projectleiders zichtbaar actief zijn om zelf zoveel mogelijk inkomsten te genereren.
- Maandelijkse bijdrage aan de inkomsten van het project;
- Ondersteuning en begeleiding van de Peruaanse projectleiders bij het maken van financieel beleid om zoveel mogelijk inkomsten zelf te kunnen genereren.

 


Doelen voor 2010


1.  Project opstarten:
- Project ‘Nuestra Casita’ in Ayacucho ondersteunen bij de start en aanloopfase (behelst ongeveer het 1e jaar na opening van de deuren);
- Financiele steun voor de bouw en inrichting van het huis;
- Ondersteuning bij het schrijven van beleid, werkplannen en financiele plannen.
 

2.  Geld inzamelen:
 - Binnenhalen van 10.000 euro via sponsoring en activiteiten;
- Organiseren van minimaal 4 activiteiten (fietstocht, oliebollen verkoop, …);
- Donateurs werven door mensen aan te schrijven en mensen te wijzen op onze website;
- Verkoop van Peruaanse spullen via Doc 2 Siep en Saartje;
- Verkoop van Peruaanse spullen, hapjes en drankjes bij activiteiten.
- Verkoop van Peruaanse spullen via eigen website opstarten.
 

3.  Professionaliseren van de Stichting Peruvian Hope:
- Procesbeschrijvingen schrijven;
- Project ‘Nuestra Casita’ ondersteunen en helpen om aan de in dit beleidsplan gestelde criteria voor projecten te kunnen gaan voldoen;
- Communicatie tussen project en stichting verbeteren (investeren in de relatie/ het contact met de contactpersonen Ria en Hester).
 

4.  Beleid/ proces schrijven voor het inzetten van vrijwilligers en stagiaires in Peru
- Uitzoeken of we kunnen samenwerken met de CHE m.b.t. stages in Peru;
- Bekijken wat de mogelijkheden in het project zijn om vrijwilligers en stagiaires te ontvangen (en vanaf wanneer);
- Uitzoeken welke begeleiding stagiaires en vrijwilligers nodig hebben en hoe we deze begeleiding kunnen waarborgen;
- Bekijken of een eventuele samenwerking mogelijk is m.b.t. cursussen Spaans voor vrijwilligers en stagiaires.