Financieel jaarverslag

Financieel beleid


Stichting Peruvian Hope sluit een overeenkomsten met een projecten in Peru, waarna zij de projecten financieel zullen ondersteunen. Daarbij zijn uitgaven gemoeid en dus ook inkomsten nodig.

 

Het financieel jaarverslag kunt u lezen door hier te klikken.


Inkomsten


De stichting ontvangt geld door giften, donateurs en activiteiten.
Giften kunnen overgemaakt worden naar het rekeningnummer van de stichting. Donateurs kunnen zich aanmelden en geven een automatische machtiging tot het reglematig afschrijven van een bepaald bedrag.
Daarnaast organiseert de stichting regelmatig activiteiten waarmee geld opgehaald wordt.
Ook kerken en verenigingen kunnen activiteiten organiseren en het opgehaalde geld doneren aan stichting Peruvian Hope.
Alle inkomsten, giften en donaties worden vermeld in het financieel jaarverslag.


Uitgaven


Projecten die een overeenkomst hebben met stichting Peruvian Hope, waarin staat dat de stichting het project zal steunen bij het opstarten, melden aan de penningmeester van de stichting wat zij willen aanschaffen, waarvoor zij dit willen aanschaffen en hoeveel dit kost. Het gaat dan om kosten voor bouw, reparatie en inventaris kosten. Ook eventuele andere opstart kosten kunnen aangevraagd worden bij de penningmeester. Dit kunnen projecten doen door het ‘Aanvraagformulie eenmalige ondersteuning’ in te vullen en te mailen naar de penningmeester. Als bijlage voegen zij een ondernemingsplan of plan van aanpak toe en een jaarbegroting. Bij bedragen hoger dan ….. zal de penningmeester vragen om ook de factuur te overleggen.

 

Projecten die een overeenkomst hebben met Stichting Peruvian Hope, waarin staat dat de stichting het project zal steunen bij maandelijks terugkerende kosten, dienen een concreet project in bij de penningmeester waarin zij aangeven welke uitgaven zij maandelijks doen en hoeveel inkomsten zij maandelijks generen. Dit doen zij door het ‘aanvraagformulier doorlopende ondersteuning’ in te vullen en te mailen naar de penningmeester. Als bijlage voegen zij een jaarbegroting toe.

 

Na goedkeuring door het bestuur van de stichting, maakt de penningmeester het gevraagde bedrag over naar het project, mits er op dat moment voldoende financiele middelen aanwezig zijn in de kas van de stichting. Als dit niet het geval is laat de penningmeester dit aan het project weten. Vervolgens zal de stichting activiteiten gaan organiseren om het gevraagde bedrag binnen te halen.

 

Bij doorlopende ondersteuning wordt jaarlijks geevalueerd of de ondersteuning nog steeds nodig is en met welk bedrag de stichting het daarop volgende jaar zal steunen.

 

Na ontvangst van het gevraagde, en door de stichting goedgekeurde, bedrag kan het project de benodigde zaken aanschaffen.


Verantwoording


In een financieel jaarveslag verantwoord de stichting waaraan het geld besteed is. Dit financieel jaarverslag zal ook te lezen zijn via de website. Ook kunnen deelnemers aan activiteiten via de website zien hoeveel geld er is opgehaald met die activiteit.
Op deze manier kan iedereen die heeft gegeven voor het project zien waar het geld aan besteed is.