Het kinderdagverblijf

Stichting 'Nuestra Casita'

 

Stichting ‘Nuestra Casita’ is een organisatie in Ayacucho die kinderopvang verzorgt voor arme kinderen tussen de 0 en 3 jaar van kansarme, vaak alleenstaande moeders. ‘Nuestra Casita’ hoopt hiermee de kinderen, maar ook de moeders alsnog een kansrijke toekomst te kunnen bieden. In haar aandacht en liefde voor de kinderen weet ‘Nuestra Casita’ zich geinspireerd door de houding van Jezus die zei: “Laat de kinderen tot Mij komen.”

 

Het laatste nieuws over kinderdagverblijf 'Nuestra Casita' kunt u lezen op de pagina 'Het laatste nieuws'.

 

Kansarme moeders
1 op de 4 meisjes in Peru onder de 18 jaarheeft al een kind of is zwanger. Soms zijn meisjes nog maar 13 of 14 jaar. Verschillenden van hen staan er alleen voor omdat ze door de vader van het kind en familieleden aan hun lot worden overgelaten. Deze jonge moeders zijn niet in staat onderwijs te volgen, maar zijn genoodzaakt om te werken en geld te verdienen om eten te kunnen kopen voor henzelf en het kindje. Mede door dit gebrek aan scholing, komen ze vaak niet verder dan het verkopen van bijvoorbeeld groente of fruit op de markt of op straat. Het kind moet gedwongen mee (geld voor opvang is er immers niet) en wordt soms hele dagen in bijvoorbeeld een doos ergens in of onder de kraam neergelegd, moet op een vierkante meter bij moeder ‘spelen’, of wordt alleen thuis achtergelaten. De moeders hebben vaak geen andere keus. Dergelijke situaties gaan ten koste van de opvoeding van het kind, waarbij ook nog een rol speelt dat de moeder vaak zelf nog een kind is en geen idee heeft van hoe een kind op te voeden.
 

Activiteiten

 

‘Nuestra casita’ heeft een beneden verdieping van een huis ter beschikking gekregen om voor de kinderen van deze moeders gratis opvang te verzorgen. Ook kinderen die wel beide ouders hebben, maar die financieel genoodzaakt zijn om beiden te werken zijn van harte welkom.
Er wordt gezorgd voor professionele opvang voor ongeveer 30 kinderen, waarbij onder meer aandacht is voor voeding, opvoeding en medische zorg. Daarnaast wordt ook de moeder begeleid om voor haarzelf en haar kind een betere toekomst te bewerkstelligen. Zo worden onder meer doelen met haar afgesproken die binnen een bepaalde termijn gehaald moeten worden, zoals het vinden van een (betere) baan of het afronden van een opleding.
Ook zijn de moeders (en evt. vaders) verplicht om voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen die door ‘Nuestra Casita’ aangeboden worden. De bijeenkomste zullen gaan over gebieden als (op)voeding, hygiene, seksualiteit etc.. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met onder meer maatschappelijk werksters, psychologen etc..

 

Financiering

 

Van elke ouder zal een bijdrage worden gevraagd naar draagkracht. Dit om de ouder(s) te attenderen op hun verantwoordelijkheid. Deze bijdrage zal niet voldoende zijn om de kosten te dekken. Daarom zijn de medewerkers van 'Nuestra Casita' op zoek naar subsidies, giften en donaties van Peruaanse organisaties en de Peruaanse overheid.

Daarnaast heeft stichting 'Nuestra Casita' met Stichting Peruvian Hope een overeenkomst afgesloten. Stichting Peruvian Hope helpt het project door de financiele middelen waar nodig aan te vullen.