Laatste nieuws

Januari 2011 - Studenten maatschappelijk werk en dienstverlening bij Nuestra Casita
 
In januari 2011 zijn 3 studenten van de Christelijke Hogeschool Ede begonnen met de voorbereidingen voor een afstudeeronderzoek in Peru. Ze hebben hard gewerkt aan het leren van de Spaanse taal en het opstellen van een goed plan van aanpak. Ze hebben 6 - 10 uur per week Spaanse les gevolgd! Ze zijn dus erg gemotiveerd.
 
In de maanden februari, maart en april zullen ze in Peru bij Nuestra Casita hun onderzoek gaan doen. Ze zullen gaan onderzoeken welke ondersteuning en begeleiding de ouders nodig hebben bij het opvoeden en verzorgen van hun kind(eren). Vervolgens gaan ze bekijken wat Nuestra Casita daarin kan betekenen en op welke manier.
 
 
November 2010 - Verjaardag Nuestra Casita op 14 november
 
Er is al bijna een jaar voorbij gegaan, nadat we de deuren van Nuestra Casita geopend hebben. Zoals elk beginnend initiatief, ging het niet altijd gemakkelijk, omdat we alles nog moesten opzetten. We moesten de toelatingsnormen bepalen, de eisen voor de kinderen die gesponsorde opvang krijgen, personeel aannemen, etc. Maar alles wat we gedaan hebben, hebben we vertrouwd aan de Heer overgegeven. Terug kijkend, een paar dagen voor de verjaardag van de stichting,  hebben we veel bereikt.
 
 
We leven mee in veel situaties van families die hulp nodig hebben, van kinderen die dag aan dag op straat leven, van kinderen die opgroeien met de zorg van een oudere broer of grootouders. Het is een realiteit die moeilijk te begrijpen is en ook dat, ondanks alles wat wij aanbieden, er ouders zijn die de voorkeur geven aan deze moeilijke situatie niets te willen veranderen.
 
Het geeft ontzettend veel voldoening te zien dat de kinderen zich thuis voelen in "ons huisje" en dat ze nu al leren wat het betekent om te delen.
Maar we vergeten ook de kant van de familie niet, we hebben verschillende bijeenkomsten voor de ouders gehad, waaronder workshops van een psycholoog die zich belangeloos inzet voor de ouders. De oprechte dankwoorden van de ouders motiveren ons om verder te gaan .
 
 
De uitdaging blijft.
Er zijn nog veel kinderen die onze zorg nodig hebben, veel moeders die behoefte hebben te leren hoe belangrijk het voor kinderen is om hen kwaliteit van leven te geven. Het is niet voldoende om het kind altijd aan je zij te houden en borstvoeding te geven tot 2 a 3 jaar. Dat is het enige wat moeders de kinderen kunnen bieden zolang ze nog op straat werken.
 
 We moeten ook niet voorbijgaan aan alle mensen die ons helpen op dit moment, Miss Jennifer zoals de kinderen haar noemen. Mariëlita zoals wel haar met een koosnaampje noemen, En Esther die nog maar kort bij ons werkt en nu al ons respect heeft gewonnen, en Nancy die ons altijd vrijwillig helpt in alles waar maar nodig is, net als Flor. Ook noemen we Karina, die elke dag weer met de ouders in contact is, en allerlei oplossingen zoekt in belang van de kinderen. En Gerrit en Ria, zonder hun zou deze droom nog steeds alleen maar een droom zijn, en Eduardo die zijn tijd geeft, en ondanks zijn vaste baan toch alles in goede banen leid binnen de stichting. En vooral aan al die mensen, die ons op welke manier dan ook gesteund hebben met hun hulp, want zonder hun hulp zou het allemaal niet gelukt zijn om de droom van ons, om veel kinderen en ouders te helpen niet verwezelijkt zijn
 
HEEL HARTELIJK DANK AAN ALLEN. 
"En gefeliciteerd Nuestra Casita!!!!"
 
Maybee Astudillo

 

 

 medio 2010 - Groei

 

Het aantal kinderen is de laatste periode gegroeid! Op dit moment worden er 15 kinderen opgevangen in Nuestra Casita. We hebben uw hulp dus hard nodig!!

 

Januari 2010 - Kinderen

 

Het kinderdagverblijf heeft 2 lokalen. In het ene lokaal worden de baby's opgevangen. De baby's zijn heel lief. Natuurlijl huilen ze als zij honger hebben. Er is nu een baby van 2 weken, een van 3 maanden, een van 4 maanden, een van 6 maanden en een van bijna 1 jaar. In het andere lokaal zitten kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 3 jaar. In totaal 8 kinderen.

 

Januari 2010 - Medewerkers

 

Op dit moment hebben we 3 vaste medewerkers. Daarnaast zijn er ook 2 psychologen verbonden aan het kinderdagverblijf. Verpleegster Nori is moeder van een kindje van 2 jaar, erg lief. Juf Jennifer is nog ongetrouwd en zonder kinderen, maar ook een hele lieve meid. Dan is er Juf/kokkin Mariële, ze is iets ouder en heeft een man en dochter van 15 jaar. Ze is gemeente lid bij de kerk waar Ria en Gerrit Nijland naartoe gaan. Dus een bekend iemand, zeer betrouwbaar en lief mens. We voelen ons echt gezegend met hen.

 

November 2009 - Feestelijke opening

 

De deuren van 'Nuestra Casita' staan open voor de kinderen. 14 november 2009 is de officiele opening geweest. Vanaf dat moment vangen de medewerkers van 'Nuestra Casita' kinderen uit 'kansarme gezinnen' op.